ČETVOROSOBNI

A2 Stan broj 1

Prvi sprat

A2 Stan broj 2

Prvi sprat

A2 Stan broj 3

Potkrovlje

A3 Stan broj 1

Prvi sprat

A3 Stan broj 2

Prvi sprat

A3 Stan broj 3

Potkrovlje

A4 Stan broj 4

Potkrovlje

A5 Stan broj 1

Visoko prizemlje

A5 Stan broj 2

Prvi sprat

A5 Stan broj 3

Prvi sprat

A5 Stan broj 4

Potkrovlje

A6 Stan broj 1

Visoko prizemlje

A6 Stan broj 2

Prvi sprat

A6 Stan broj 3

Prvi sprat

A6 Stan broj 4

Potkrovlje

B1 Stan broj 1

Visoko prizemlje

B2 Stan broj 1

Visoko prizemlje

B3 Stan broj 1

Visoko prizemlje

B4 Stan broj 1

Visoko prizemlje

C1 Stan broj 3

Potkrovlje

C2 Stan broj 3

Potkrovlje

C3 Stan broj 1

Visoko prizemlje

C3 Stan broj 2

Prvi sprat

C3 Stan broj 3

Prvi sprat

C3 Stan broj 4

Potkrovlje

C4 Stan broj 1

Visoko prizemlje

C4 Stan broj 2

Prvi sprat

C4 Stan broj 3

Prvi sprat

C4 Stan broj 4

Potkrovlje

D1 Stan broj 1

Visoko prizemlje

D1 Stan broj 4

Potkrovlje

D2 Stan broj 1

Visoko prizemlje

D2 Stan broj 4

Potkrovlje

D3 Stan broj 1

Visoko prizemlje

D3 Stan broj 4

Potkrovlje

D4 Stan broj 1

Visoko prizemlje

D4 Stan broj 4

Potkrovlje

D5 Stan broj 1

Visoko prizemlje

D5 Stan broj 4

Potkrovlje

D6 Stan broj 1

Visoko prizemlje

D6 Stan broj 4

Potkrovlje