BLOK A ULAZI

ULAZ A1

Sadrzi 4 stana veličine od 68.92 do 70.93 kvadratnih metara.
PO+P+1+Pk

ULAZ A1

ULAZ A4

Sadrzi 4 stana veličine od 50.92 do 107.66 kvadratnih metara.
PO+P+1+Pk

ULAZ A4

ULAZ A2

Sadrzi 4 stana veličine od 77.83 do 156.60 kvadratnih metara.
PO+P+1+Pk

ULAZ A2

ULAZ A5

Sadrzi 4 stana veličine od 83.76 do 168.68 kvadratnih metara.
Su+P+1+Pk

ULAZ A5

ULAZ A3

Sadrzi 4 stana veličine od 77.83 do 156.60 kvadratnih metara.
PO+P+1+Pk

ULAZ A3

ULAZ A6

Sadrzi 4 stana veličine od 83.76 do 168.68 kvadratnih metara.
Su+P+1+Pk

ULAZ A6