Faze izgradnje ROYAL RESIDENCY

Trenutno, projekat je na 40% izgrađenosti, što je u skladu sa planiranim rokovima i dinamikom radova. Naselje se sastoji od 24 zgrade, podeljene u 4 bloka. U ponudi je 96 stananova, površine od 45 m² do 175 m².

Procenat izgrađenosti objekta
40%

Blok B

U bloku B, instalaterski radovi su u toku, uključujući vodovod, kanalizaciju, grejanje, hlađenje i električne instalacije. Oni su veoma bitni za funkcionalnost i udobnost stanova, kao i za energetsku efikasnost objekta.

Blok c

U bloku C, iskop zemljišta i priprema temelja za buduću zgradu su trenutno u toku. Ova faza je važna za pravilno postavljanje objekta na parceli i za sprečavanje eventualnih problema sa podzemnim vodama ili klizištima.

Blok d

U bloku D, konstrukcija zgrade je u fazi postavljanja armiranobetonskih stubova, greda i ploča. Ova faza je ključna za stabilnost i sigurnost objekta, kao i za estetski izgled fasade.