Ulaz a1

Stan broj 1

Prvi sprat

Stan broj 2

Prvi sprat

Stan broj 3

Potkrovlje

Stan broj 4

Potkrovlje