Dvosobni

A1 Stan broj 3

Potkrovlje

A1 Stan broj 4

Potkrovlje

A4 Stan broj 2

Prvi sprat

A4 Stan broj 3

Prvi sprat

B5 Stan broj 2

Prvi sprat

B5 Stan broj 3

Prvi sprat

B6 Stan broj 2

Prvi sprat

B6 Stan broj 3

Prvi sprat

B7 Stan broj 2

Prvi sprat

B7 Stan broj 3

Prvi sprat

B8 Stan broj 2

Prvi sprat

B8 Stan broj 3

Prvi sprat